SOLAR SPRINT SÁNG TẠO – NĂNG ĐỘNG

Xác định các khu vực có vấn đề trong quy trình sản xuất bảng quang điện, bộc lộ những ý tưởng đổi mới và sáng tạo để giải quyết vấn đề, chuyển giao các giải pháp cụ thể hóa cho quy trình sản xuất.

Đèn năng lượng mặt trời Solar Sprint sẽ là giải pháp tối ưu tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Giải quyết các vấn đề thế giới đang gặp phải.

solar sprint là gì
solar sprint là gì

YARATICI – DİNAMİK – ÖZGÜN

Fotovoltaik Panel üretim süreçlerinde sorun alanlarının belirlenmesi, Soruna çözüm olacak yenilikçi – yaratıcı fikirlerin ortaya çıkarılması, somutlaştırılmış çözümlerin üretim süreçlerine aktarılması…