Solar Sprint là gì?

Sự kiện ra mắt SOLAR SPRINT sẽ được tổ chức từ ngày 10 – 18 tháng 3 năm 2018 tại OSTIM nhằm bổ sung các phương pháp tiếp cận sáng tạo vào quy trình sản xuất trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Kết quả của cuộc họp ban cố vấn bao gồm các bên liên quan trong ngành, chủ đề của SOLAR SPRINT 18 đã được xác định là “Kinh tế tuần hoàn trong năng lượng mặt trời: Đánh giá chất thải trong sản xuất tấm”.
solarsprint
solarsprint
Trong khi Solar Sprint đưa ra các quyết định sáng kiến ​​cải tiến; Đây là nền tảng mà sự đổi mới mở được thực hiện, bao gồm các giai đoạn tạo lộ trình cho những rủi ro có thể xảy ra, thiết kế, tạo mẫu và thử nghiệm nguyên mẫu với người dùng cuối trong cuộc sống thực. Người tham gia làm việc theo nhóm, dưới sự hướng dẫn của người cố vấn, để phát triển các giải pháp cho các lĩnh vực vấn đề cụ thể do ban tổ chức xác định, thông qua sản xuất sản phẩm cụ thể hoặc phát triển dịch vụ, và có cơ hội trình bày kết quả công việc của họ với nhà đầu tư.